Planering av ert framtida samhälle

Smartplanning ger kvalificerad rådgivning, utredning och analys till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som arbetar med frågeställningar kring samhällsplanering och bostadsförsörjning.

SmartPlanning erbjuder kompetens och konsultverksamhet inom samhällsplanering, stadsutveckling och bostadsplanering för kommuner och företag. Det innefattar allt från övergripande analyser som till exempel översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram, till detaljerade analyser som detaljplaner och djupgående utredningar.

Tjänster inriktade på samhällsplanering och stadsutveckling.

 • Projektledning och projektutveckling
 • Planutredningar och program
 • Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner samt tematiska tillägg
 • Detaljplaner, områdesplanering och platsanalyser
 • Stadsutvecklings- och stadsplaneringsanalyser
 • Bostadsutveckling och bostadsplaneringsprogram
 • Smarta lösningar, smarta städer och digitalisering
 • Processledning, samverkan och projektsamordning
 • Utredning och visioner, mål och strategier
 • Omvärldsanalys och hållbarhetsprogram
 • Workshops och medborgardialoger